MM Kyl & Värmeservice logotyp
 
 
Service på luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen servas en gång per år. Man vill ha lite tätare kontroller eftersom värmepumpen oftast dockas in på ett befintligt system och det gäller att identifiera eventuella problem i tid, innan någon större skada hinner ske.

Främst är det partikelfiltret som ska rengöras. Det är viktigt att det är rent och inte orsakar driftstopp på grund av flödesfel.
Följande moment ingår i service av luft/vattenvärmepump:

- Kontroll av tryck på tryckmätare
- Kontroll av vattenpump
- Kontroll av säkerhetsventiler
- Kontroll av röranslutningar
- Kontroll av vattentemperatur
- Rengöring/ ev. byte av partikelfilter
- Uppmätning av effektförbrukning
- Läcksökning av köldmedia

Kontakta oss idag för bokning och prisuppgift.