MM Kyl & Värmeservice logotyp
 
 
Detta ingår i standardinstallation av Coolman Silence luftkonditionering

• Håltagning i yttervägg av lättforcerat material (trä, tegel, lättbetong elle rbetonghålsten utan armering)
• Tätning av genomföringshål i yttervägg
• Installation av utomhusdel på väggkonsol (max. höjd 2 meter)
• Installation av inomhusdel (max. höjd 3 meter)
• Anslutning av gas- och vätskerör inklusive rördragning mellan enheterna (max. 5 meter)
• Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhusdel
• El från dedikerad 10 A säkring eller befintlig arbetsbrytare alt. annat lämpligt befintligt uttag (max. 15 meter)
• Montering av skyddskanaler av plast över synliga gas- och vätskerör
• Vakuumsugning
• Drifttagning
• Genomgång av funktioner och inställningar
• Allt material som behövs för ovanstående moment

Följande räknas som tillägg:
• Utedel på markstativ
• Rördragning över 5 meter (vid längd över 7,5 meter tillkommer även kostnad för extra köldmedia)
• Eldragning över 15 meter
• Håltagning i svårforcerat väggmaterial
 
Underhåll och service
Värmepumpen ska servas och underhållas för att inte tappa i effektivitet. Vi rekommenderar en årlig översyn för bästa effekt och hållbarhet.

Vem får installera?
Installationer får endast utföras av personer med kylcertifikat. MM Kyl & Värmeservice innehar certifikat i Klass 1, som är den högsta klassen.

Hur snabbt tjänar man in sin investering?
Det varierar, men normalt tar det 2-3 år för en luft/luftvärmepump och 6-8 år för luft/vatten.