MM Kyl & Värmeservice logotyp
 
 
Mer Panasonic Nordic värmepumpar

Panasonic är en av världens största tillverkare av luftvärmepumpar och har en bredd i sortimentet som få kan matcha. Därför kan vi erbjuda våra kunder den bästa lösningen - nästan oavsett behov. Samtliga nedanstående modeller kommer från generalagenten Kinnan AB.

Golvmodeller - luft/luftSverigepumpen Floorswing
För dig som helt enkelt inte har möjlighet att installera innedelen högt upp på väggen eller som vill "dölja" innedelen, har Panasonic tagit fram en golvmodell. E9GFE Floor Swing har två utblås för varm eller kall luft och en värmekapacitet på 5,0 kW.

Väggmodeller - luft/luft
Utöver grundsortimentet för Sverigepumen E21HKEAvillor och fritidhus finns det även väggmodeller med större effekt. Dessa passar bättre i verkstäder, butiker och andra stora lokaler med öppna ytor som ofta värms med extremt ineffektiva värmekällor som direktel eller byggfläktar. Sverigepumpen erbjuder modeller med värmekapacitet upp till 8,5 kW, som också går utmärkt att kombinera i olika antal större lokaler.


Tak- och kassettmodeller - luft/luft
För de riktigt stora lokalerna, t. ex. bilhallar, stora butiker ellerSverigepumpen-tak-kassettmodeller kontorslandskap finns en mängd olika innedelar för lacering dikt an mot tak eller i innertak.

Dessa finns både som "singel-split" med en utedel till en innedel, men även som multi split där flera inomhusdelat kopplas till en och samma utedel. I sortimentet finns modeller med värmekapacitet på upp till 16 kWl.


Multisplit - luft/luft
I hus med flera rum (t. ex. kontorsbyggnader) där behoven i Panasonic multisplitvarje rum varierar, passar Panasonic multi-split bäst. Här finns ett sortiment med nästan oändligt antal kombinationer med olika typer av innedelar (vägg, golv, tak, kassett) så att man kan få exakt den lösning som fungerar bäst och ger lägst driftsekonomi. Denna lösning används ofta där behovet består enbart av kyla.

 
Unika modeller för Norden
Vi säljer bara värmepumpar ur Panasonics sortiment för Norden. Anledningen är enkel - det är bara de som fungerar vid låg temperatur.

Du kan själv kontrollera vilka modeller som är upptagna i nordensortimentet på Panasonic Sverige webbplats.

Underhåll och service
Värmepumpen ska servas och underhållas för att inte tappa i effektivitet. Vi rekommenderar en årlig översyn för bästa effekt och hållbarhet.

Förnyelsebar värmekälla
Värmepumpen är EU-klassad som förnyelsebar värme. Genom att värma huset med värmepump gör du alltså en viktig insats för framtiden!