MM Kyl & Värmeservice logotyp
 
 
Låt oss serva din luftvärmepump regelbundet. Det tjänar DU på!

När du gjort den viktiga investeringen och skaffat en energieffektiv värmepump är det viktigt att den servas för att kunna bibehålla effekten och ge största möjliga besparing under många år.

Vidare till service av luft/luftvärmepump
Vidare till service av luft/vattenvärmepump
 
Underhåll och service
Värmepumpen ska servas och underhållas för att inte tappa i effektivitet. Vi rekommenderar en årlig översyn för bästa effekt och hållbarhet.

Vem får installera?
Installationer får endast utföras av personer med kylcertifikat. MM Kyl & Värmeservice innehar certifikat i Klass 1, som är den högsta klassen.

Hur snabbt tjänar man in sin investering?
Det varierar, men normalt tar det 2-3 år för en luft/luftvärmepump och 6-8 år för luft/vatten.