MM Kyl & Värmeservice logotyp
 
 
Service på luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepumpen ska servas med 1-2 års mellanrum, beroende på vilken miljö den arbetar i (hur mycket damm och partiklar som finns i inomhusluften). En del av dammet får du bort när du gör rent filtren, men mycket fastnar i värmepumpens innanmäte. Där utgör damm och partiklar hinder för luftströmmen och värmepumpen tappar i effektivitet.

När du bokar service hos oss gör vi rent innedelen på djupet med tryckluft och ett speciellt rengöringsmedel som lämnar efter sig en film så att damm och partiklar inte fastnar lika lätt. Vi rengör också utedelen, samt kontrollerar arbetstryck med manometerställ. Innan vi lämnar dig och din värmepump får du ett protokoll på utförda åtgärder och kontroller som också omfattar följande:

- Rengöring av innedelens mekanik
- Rengöring eller byte (extra kostnad) av inre filter
- Rengöring av yttre filter
- Kontroll av arbetstryck
- Kontroll av effektförbrukning
- Läcksökning
- Kontroll av kondensavledning
- Byte av batterier i fjärrkontroll (vid behov)

Kontakta oss idag för bokning och prisuppgift.
 
Vad händer om värmepumpen inte servas?
Damm och partiklar som samlas inne i värmepumpen sätter igen värmeväxlaren och du får inte ut värmen i huset. Värmepumpen tappar i effekt.

Dålig lukt från värmepumpen?
Om det luktar "unket" från innedelen kan det bero på att du har växlat mellan värme- och kyldrift. Under kyldrift fälls fukt ut som kondens på innedelens värmeväxlare, som är igensatt med damm. När du sedan använder värmefunktionen, värms fukt och damm upp och dålig lukt uppstår. I värsta fall bildas mögel. En ordentlig service råder bot på detta.